Fjalë të përbashkëta

Posted on by
scrie shkruaj
scriere shkrim
scriitor shkrimtar
scriitură shkrim
scrimă skermë
scris i shkruar
scrumbie skumbri
sculptor skulptor
sculptură skulpturë
scurt i shkurtër
scurta shkurtoj
secară thekër
secol shekull
secţiune seksion
şef shef
semafor semafor
semn shenjë
semnal sinjal
serie seri
şerif sherif
serios serioz, seriozisht
şes ultësirë, shesh
sesiune seancë, sesion
sex seks
şezlong shezlong
sezon sezon, stinë
şic shik, elegant
sifon gazozë, sifon
sigur i sigurt
siguranţă siguri
simfonie simfoni
simpatic simpatik
simpatie simpati
sincer i sinqertë
sindicat sindikatë
sirop shurup
sistem sistem
sită sitë
situaţie situatë
smarald smeraldi
şniţel shnicel
sobă sobë
şoc shok
şoca shokohem
social social
socialist socialist
şofer shofer
somon salmon
sorbi pi, surb
sos salcë
sosi arrij, sos
sparanghel shparg, asparg
special special
specie specie
specific specifik, i vetëm
spectacol spektakël
speculant spekulator
speculaţie spekulim
speologie shpeleologji
spera shpresoj
speranţă shpresë
spion spiun
spiona spiunoj
spionaj spiunazh
spirit shpirt
spiritual shpirtëror
spital spital
sport sport
spray sprej
spumă shkumë
spumega shkumë
stabili stabilizoj, themeloj, ngre
stampă shtyp, stampë
ştampila stampoj, vulos, mbyll
stat shtet
staţie stacion
staţiune stacion
statuie statujë
şti di
ştiinţă shkencë
stil stil, mënyrë, laps
stilou stilolaps
stofă leckë, stof
strofă strofë
struţ struc
subiect subjekt
substanţă substancë
succes sukses
suedeză suedeze
Suedia Suedi
supă supë
suporta suportoj
suprafaţă sipërfaqe
suprima supres
surd i shurdhër
surprinde surprizoj
surprins i surprizuar
surprinzător surprizues
surpriză surprizë, befasi
tablou tabllo