Fjalë të përbashkëta

Posted on by
tact takt
tactică taktik
talent talent
talentat i talentuar
tangent tangent, prekës
târg treg
tastatură tastierë
tavan tavan
taxă taksë
taxi taksi
teatru teatër
tehnic teknik
teleferic teleferik
telefon telefon
telefona telefonoj
telegramă telegram
televiziune televizion
televizor televizor
temă temë
temperatură temperaturë
tendinţă tendencë, prirje
teritoriu territor
text tekst
ţigan cigan
ţigară cigare
tigru tigër
titlu titull
toaletă tualet
tomată domate
ton ton, timbër
tonă ton (peshku)
tort tortë
toxic toksik
tradiţie traditë
tradiţional tradicional, tradicionalisht
tramvai tramvaj
trandafir trëndafil
transforma transformoj
Transilvania Transilvani
transmite transmetoj
traseu trase, rrugë, gjurmë
trata trajtoj
tratament trajtim
tren tren
trib tribu, fis
tribună tribunë
tricou pulovër, triko
trifoi tërfil
trist i trishtuar
tristeţe trishtim
triumf triumf
triumfa triumfoj
trofeu trofe
troleibuz trolejbus
trompetă trumpetë, bori
trotuar trotuar
truc truk
trunchi trung
trup trup
trupă trupë
trupesc trupor
tub tub
tulbura turbulloj, shqetësoj
turbat i tërbuar
turc turk
Turcia Turqi
turist turist
turmă turmë, tufë
Ucraina Ukrainë
ulcer ulçerë
umanitate humanitet, njerëzim
umbrelă kërpudhë, ombrellë
umor humor
umorist humorist
Ungaria Hungari
uni unifikoj, bashkoj
unic unik
uniformă uniformë
uniune union
universal universal, i përgjithshëm
universitate universitet
ura uroj
ură i urryer
urban urban
ureche veshi
urgent urgjent
urgenţă urgjencë
urî urrej
urină urinë
urla ulëras, shaj, bërtas
urnă urnë
utopie utopi
uzină uzinë
uzurpa uzurpoj
uzurpator uzurpator
vacant vakant, bosh
vaccin vaksinë
vaccina vaksinoj
vagabond vagabond
vai! vaj!, oh!, mjerisht
val valë
vals vals
valută valutë
vână venë
vanilie vanilje
vară verë (stina)
vatră vatër
vază vazo
venă venë
Veneţia Venecie
veni vij, vjen, eja, arrij
ventuză ventuzë
verificare verifikim, provim
versiune version
vibra lëkund, vibroj
vigilent vigjilent
vigilenţă vigjilencë, mbikëqyrje
vilă vilë
violenţă brutalitet, violencë
violet violet, vjollcë
virgină virgjëreshë
virtual virtual, shpirtëror, fantazmë
virtuos virtuoz
viteaz trim
viţel viç, mish viçi
vitrină vitrinë
viză vizë
vizita vizitoj
vizită vizitë
voios i gëzuar, gazmor
volum vëllim, volum
voluminos voluminoz, i madh, i rëndë
voluntar vullnetar, dashamirës
vulcan vullkan
vulgar vulgar
zână zana
zarzavat zarzavat, perim
zebră zebër
zenit zenit
zero zero
zeu zot

Fjalor rumanisht shqip