Fjalë të përbashkëta

Posted on by
hienă hienë
higienă higjienë
hilaritate kukurisje, hilaritet
hipocrit hipokrit
hol sallë, holl
hotel hotel
iaht jaht
ianuarie janar
ibric ibrik
icoană ikonë
idee ide
identic identik, njëlloj
idiot idiot, budalla
iepure lepur
igienă higjienë
igienic higjenik, sanitar
iluzie iluzion, gabim
imagina imagjinoj
imaginar imagjinar
imaginaţie fantazi, frymëzim, imagjinatë
imagine imazh, ikonë, fotografi
îmbarca hipi, imbarkoj
imigrant imigrant
imita imitoj
imitaţie imitim
imitator imitues
imn him, psalm
impact ndikim, impakt
împărat perandor
imperfect i pakryer, jokomplet
imperiu perandori
impune imponoj, detyroj, shtëngoj
inactiv pasiv, inaktiv
înalt i lartë, i gjatë, i naltë
India Indi
indica tregoj, caktoj, shënoj, tregoj, indikoj
indicator shikues, i bie në sy, ulëritës
indirect indirekt, i tërthortë
individ individ, person
individual individual, i vetëm
industrie industri
infecţie infeksion
inferior më i ulët, inferior
pancreas pankreas
panoramă panoramë
pantalon pantallona, ​​mbathje
pantaloni pantallona
pantaloni scurţi brekë
panteră panterë
pantofar këpucar
papa baba
papuc heqël, pandofël, papuçe
paradă paradë
paradis parajsë
paradoxal paradoksal
paragraf paragraf
paraliza paralizoj, neutralizoj
paranteză parantezë
parapet parapet
paraşută parashutë
pârâu rrymë, përrua
parazit parazit
parc park
parca parkoj
parchet kat, parket
pardesiu pardesy
parfuma parfumos
parfumerie parfumeri
părinte prind
Paris Paris
paritate barazi, paritet
parlament parlament
parter plate, kat përdhes
parţial i pjesshëm, parcial
partizan partizan
pasager pasagjer
pasaj pasazh, kalim, korsi
paşaport pasaportë
pasiv pasiv
paşnic paqësor, në paqe
Paşti Pashkë
patinaj patinazh
patrafir petrahil
păun pallua
pauză pauzë, pushim
peisaj peizazh
penaliza penalizoj, ndëshkoj
penetra i penetrueshëm
penetraţie penetrim
pensie pension, shkollë me konvikt, caktim
pensionar pensionist
pepene pepon, pjepër
pereche palë
perfect i përkryer, pefekt
pergament pergamenë
periferie periferi
peripeţie fatkeqësi, peripeci
personaj personazh
personal personal
peşte peshk