Fjalë të përbashkëta

Posted on by
anima animoj
animaţie animacion
aniversare ditëlindje, përvjetor, aniveral
anliza analizoj
anormal jonormal
antic antikë, shumë e vjetër, e lashtë
anticariat dyqan antikuarësh
antidot kundërhelm, antidotë
antilop antilopë
antinevralgic antinevralgjik
anula anuloj
aparat aparat, mekanizëm, pajisje
aparat de fotografiat aparat fotografik
apartament apartament
aperitiv aperitiv
apostol apostull
aprilie prill
aproba aprovoj, miratoj, jap, brohoras, duartrokas
arbitrar arbitrar
arbitru arbitër
arc hark
arctic Arktik
arcuş hark
Ardealul Transilvani
arenă arenë
aresta arrestoj, marr
arestare arrestimin
Argentina Argjentinë
argilă argjilë
argint argjend
argou zhargon
argument temë, argument
arhaic arkaik
arheologic arkeologjik
arheologie arkeologji
arhipelag arkipelag
arhitect arkitekt
arhitectură arkitekturë
aristocraţie aristokraci
aritmetică aritmetikë
arma armatos
armă armë
armament armatim
armată ushtri, armatë
armonie harmoni, pajtim
arogant arrogant
aroganţă arrogancë
aromă aromë
artă art
arteră arterie
articol artikull
artificial artifakt
artist artist
artizanat artizanat
ascensor ashensor
Asia Azi
asigura siguroj, konstatoj
asigurare sigurim
asista ndihmoj, asistoj
asistent ndihmës, asistent
asistenţă prani, audiencë, ndihmë, auditorium, asistencë
asociaţie shoqatë
aspira thith, aspiroj
aspirină aspirinë
astm astmë
atentat përpjekje, atentat
atlas atlas
atlet atlet
atmosferă atmosferë
atom atom
atomic atomik
atracţie tërheqje, karrem, atraksion, tërheqës
auditoriu audiencë
august gusht
aur ar
aureolă aureolë
auriu i artë
auroră agim, aurora
Australia Australi
Austria Austri
autentic i vërtetë, autentik
autobuz autobus
autohton autokton
automat automat
automobil makinë, automobil
autor autor
autoritate autoritet
autoriza autorizoj
autorizare autorizim
autorizaţie autorizim
autostradă autostradë
avansa avancoj
aventură aventurë
azil azil
bacşiş bakshish
bagaj bagazh
baie banjë
baladă baladë
bălai bjond, balash
balcon ballkon
balenă balenë
balsam balsam