Fjalë të përbashkëta

Posted on by
castan gështenjë
castană ngjyrë gështenjë
castel kështjellë
castravete kastravec
categoric kategorik
catifea kadife
cătun fshat i vogël, katund
cauciuc gomë, kauçuk
cauză arsye, shkak, motiv, kauzë
cavitate zgavër, kavitet
cazan bojler
cazma lopatë
ceai çaj
ceapă qepë
cec çek
ceh çek
Cehia çeki
cel qiell
celulă qelizë, celulë
cent njëqind, i njëqindtë
central qendror
centru qendër
ceramică qeramikë
cerc rreth, qark
certifica vërtetoj, çertifikoj
cerui dyllë, qiri
chiloţi brekë, kilotë
chimie kimi
China Kinë
chinez kinez
chioşc kiosk
cifră shifër
cinema kinema
cinic cinik
cinism cinizëm
cioară sorrë
cioban çoban
ciocan çekan
ciocolată çokollatë
ciomag shkop, çomange
ciorbă supë, çorbë
circ cirk
circulaţie qarkullim
cizmă çizme, budalla
climă klimë
coasă kosë
cocoş gjel, kokosh
cofetărie kafene
colibă kolibe
coloană shtyllë, kolonë
columnă shtylla, kolona
comanda komandë
comedic komedi
comenta komentoj
conac pronë e madhe, konak
concluzie konkluzion, përfundim
concurenţă konkurrencë, konkurencë
concurs garë, konkurs
condiţie kusht, kondicion
congres kongres
coniac konjak
consiliu këshill
conştient i vetëdijshëm, konshient
conştiincios i ndërgjegjshëm konshient
conştiinţă ndërgjegje, konshiencë
contra kundër
contrast kontrast
contribui marr pjesë, kontribuoj
controla kontrolloj
converti konvertoj
convertire konvertim
convoi vargan, konvoj
copia kopjoj, dublikoj, imitoj
copie kopje
copil fëmijë, kopil
coral koral
corb korb
corect korrekt, e drejtë
corectură korregjim
corespunde korrespondoj, paguaj
coridor korridori
coroană kurorë
coş shportë, kosh
cost kosto
costa kushtoj
costă shpenzime, kosto
costum kostum, veshje
cravată kravatë
crea krijoj
credit kredi, kredi
cremă krem
crimă vrasje, krim
criminal vrasës, i përgjakshëm, kriminel
cristal kristal
critic kritik
critica kritikoj
critică kriticizëm, kritikë
criză krizë
croazieră dalje në det, kruazierë
cronică kronikë