Fjalë të përbashkëta

Posted on by
baltă pellg, baltë
bambus bambu
banană banane
bancă bankë
bancar bankier
bancher bankier
banchet banket, dhuratë
bancnotă bankënotë, faturë
bandă shirit, bandë
bandit bandit, grabitës, mashtrues
bar bar, kafene
bară bar
baracă barrakë, kasolle
baraj pendë, barazh
bărbier berber
barcă varkë
baricadă barrikadë
basma shami koke, basëm
baston shkop, kallam, bastun
baterie bateri, akumulator
bej bezh
Belgia Belgjikë
belgian belg
belşug bollëk, pasuri
benzină benzinë
beton beton
biblie Bibël
bibliotecă bibliotekë
bicicletă biçikletë
biftec biftek
bijuterie perlë, bizhuteri
bilanţ buxhet, bilanc
bilet biletë, fjalë, e thënë
bleg budalla, dembel, beleg
blond biond
bluză bluzë
bobină bobinë
bogăţie begati, pasuri
bombă bombë
bombardament bombardim
bordură bordurë
bou demi, bualli
bravo bravo, të lumtë
brazdă brazdë, hulli
Brazilia Brazil
britanic britanik
broască bretkocë
broşură broshurë
brun kafe, brun
brut bruto
buburuză buburezë, mollëkuqe
buclă bukël
bucurie gëzim
bucuros i gëzuar, i kënaqur
buget buxhet
bulevard bulevard
Bulgaria Bulgari
buton buton
buză buzë
cadru kuadër
cafea kafe
caiac kajak
câine qen
câine qen
cais kajsi (pema)
caisă kajsi
cal kalë
calorifer kalorifer
cămaşă këmishë
camătă kamatë
campion kampion
cană kanë, kupë
Canada Kanada
canal kanal
canistră enë, kanistër
cânta këndoj
cântar peshore, kandar
cantină mensë, kantinë
capac capak
capitală kapital
capitol kapitull
capitula kapitulloj
capricios i çuditshëm, kapriçoz
captură kapje
caracteristic karakteristik
caracteristică karakteristikë
caraghios karagjoz, komik, i lezetshëm
caramel karamele
cărămidă tullë, qeramidhe
caravană karvan
cărbune qymyrgur, karbon
cardinal kardinal
caricatură karikaturë
carieră karierë
caroserie karroceri
carton karton
casetă kasetë
casetofon kasetofon
casier arkëtar, kashier
casieriţă arkëtare, kashiere