Fjalë të përbashkëta

Posted on by

Fjalor rumanisht shqip

abajur abazhur
abate abat
abces lungë, abses
abdomen bark, bark të ulët, abdomen
abis humnerë, abis
aborda abordoj
absolut i plotë, absolut
absorbi thith, absorboj
abstract abstrakt
abur avull
abuz abuzim
abuza abuzoj, shpërdoroj
ac gjilpërë, age
accident aksident
accidenta aksident
accidental aksidental, rastësor
acid acid
acredita akreditoj
act akt
activ aktiv
activitate aktivitet
actor aktor
actual aktual
actualitate lajm, aktualitet
acuarelă bojëra uji, akuarel
acumulator bateri, akumulator
acut i mprehtë, akut
acuza akuzoj
acuzare akuzë
acuzat i akuzuar, i supozuar
acuzaţie akuzë
acuzativ akuzues, kallzor
acvariu akuarium
adapta përshtat, adaptoj
adaptare adaptim
administra administroj, kryej
administraţie kompani, administratë
admira admiroj
admirabil i admirueshëm
admiraţie admirim
admirator admirues, venerator
adopta adoptoj
adora adhuroj
adorare adhurim
adoraţie adhurim
adresă adresë
adult i rritur, adult
aer ajror
aerisi ventiloj, ajros
aeroport aeroport
afiş afishe, afishe
aforism parim, aforizëm
Africa Afrika
Africa de Sud Afrika e Jugut
african afrikan
agendă program, axhendë
agent agjent
agenţie agjenci
aglomerat i mbushur, aglomerat
agricol bujqësor, agrar
agricultor fermer
agricultură bujqësi
album album
alcool alkool
alo alo
Alpi Alpe
alpin alpin
alpinism ngjitje
altar altar
altera ndryshoj, alternoj
alterna alternativ
amator amator
ambalaj paketim, amballazh
ambasadă ambasadë
ambasador ambasador
ambiguu i paqartë, dykuptimësi, ambiguitet
ambiţie ambicie
ambiţios ambicioz
ambulanţă ambulancë
America Amerikë
America de Nord Amerika e Veriut
America de Sud Amerika e Jugut
american amerikan
amfiteatru amfiteatër
amic mik, shok, i njohur, shok shkolle
amiral admiral
analiză analizë
analog analog
analogie analogji
ananas ananas
anarhie anarki
anchetă kërkesë, vizitë, hetim, anketë
ancora spirancë, anokoroj, njom
ancorat i ankoruar
anecdotă anekdotë
anemie anemi
Anglia Angli
angrenaj ingranazh